Vyrábíme vlastní rychlorámky.

Březen, za kamna vlezem

…a pro včely to platí obrazně řečeno dvojnásob, zvláště v těchto dnech, kdy v noci stále ještě zima. Včelař by měl tedy dbát na dobré zateplení úlu. Ačkoli v noci mrzne, přes den již teploty dosahují 10 st. C a je vhodné provést rychlou kontrolu včelstva. Pokud včely nosí pyl, je to dobrá známka kladení matky. Současně je ale velmi důležité, aby plodové těleso mělo blízko k zásobním rámkům se sladinou. Proto se při kontrole zaměříme na umístění rámků s plodem a prověříme, zda sousední rámky nejsou již zcela vyjedeny (snadno poznáme dle váhy těchto rámků). Pokud jsou lehké, vyměníme je za zcela zaplněný rámek se zavíčkovanou sladinou, kterou ještě můžeme poškrábat rozpěrákem, aby se k zásobám včely snadno dostaly. Poškrábaný rámek pak umístíme hned vedle plodového tělesa. Takto předejdeme situaci, kdy včely mohou zahynout jenom proto, že měly sice zásob dost, ale byly příliš daleko od plodového tělesa, které včelstvo nikdy neopouští. Suchý, vyjedený rámek pak dáme ke stěně nástavku a plodové těleso držíme pohromadě, v kontaktu se zásobním rámkem.